ෆලෝ කරන්න

Monday, October 10, 2011

පුතු . . .

හතර රියනක්
මොකටැ මයෙ පුත
නුඹේ වත
සඟවන්න පොළෝමත
වැසි බිඳක්
නොවැටුනු අහස් ගැබ
කුමටොදෝ 
කඳුලැලි වැටෙන විට
නුඹට දෙන්නට
දෙතනේ කිරිටික
හිඳිලා නොවැ
පවුකාර දිවියට
දෛවයෙන්
සරදම් සිනාදෝ
වැලලෙන පුතුටත්
හෙලූයේ අවසන

______

Tuesday, October 4, 2011

තනිකඩයි තවමත්ම . . .සඳ , තරු , හිරු
පෙම් කළද
උණුන්ට
තනිකඩයි අහස
තවමත්ම . . .


නිමේශයක සතුට
තියේනම්
හැම තත්පරයකම
නොවෙනස්ව ,
අපූරුයි නේද . . .


අහස දිහාවට
ඇස් තියාගෙන
මෙහෙම අහනකොට
මම හැමදාම


" එළිවෙන්න ලගයි දැං "


මිමිණුවා අහස ,
අහිංසක ලෙස . . .


හෙටත් මම ඇවිත්
අහන බව 
දැන දැනම . . .

වැටමාර . . .


නුඹ කාටදෝ අයිති
නොසිතමි කිසිවිටෙක . . .

පෙම් කරමි
නුඹට
මලින් හැඩ වෙන
ඉඳ හිට . . .

කටු කම්බි
විසගෝරයින් වෙලාගත්
නුඹේ දිවිය
අමතක කර
සිනාසෙන නුඹට

Monday, October 3, 2011

වීදියක ඉකිබිඳුම . . .මාවතක
හිරු ,
නඟින බසින
වෙනසක්
නොමදැනෙන . . .

රොස් පරොස් පමණි
තනියකට
ලඟ උන්න
වැටුනු වැටුනු තැනින්
හඩු ගඳ
උරුම වුණ . . .

මමත් පියෙකි
පුත ,
මහ මඟත් අහිමි වුණ
අසරණකමට උදැහනම
නුඹට අතපෑව . . .

Saturday, October 1, 2011

නඩුව . . .


෴෴෴෴


කිතුල ඉතිරෙන්න
තණකොළ
කපලා බහින ගමන
අතරමග
නුඹ
හරකට
ඇන්නාවේ නැතුවද
මට


෴෴෴෴