ෆලෝ කරන්න

Tuesday, October 4, 2011

තනිකඩයි තවමත්ම . . .සඳ , තරු , හිරු
පෙම් කළද
උණුන්ට
තනිකඩයි අහස
තවමත්ම . . .


නිමේශයක සතුට
තියේනම්
හැම තත්පරයකම
නොවෙනස්ව ,
අපූරුයි නේද . . .


අහස දිහාවට
ඇස් තියාගෙන
මෙහෙම අහනකොට
මම හැමදාම


" එළිවෙන්න ලගයි දැං "


මිමිණුවා අහස ,
අහිංසක ලෙස . . .


හෙටත් මම ඇවිත්
අහන බව 
දැන දැනම . . .

4 comments:

 1. දහසක් නෙතු
  අහස දෙස බලාගෙන
  කීවත් ලීවත්
  දහසකුත් පෙම් කවි
  තනිකඩය තවම අහස....

  ReplyDelete

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .