ෆලෝ කරන්න

Sunday, July 3, 2011

පෙම . . .සිරගෙයක් වුණු

මගේ පෙම . . .

නුඹට . . .

ලිහිල් කරනෙමි ,
මිදී සැනහී
ඉපිලයන්නට . . .

නුඹේ දිවි ,
වීනාව වයනට
සුසර කරනෙමි
තත් එකින් එක . . .

6 comments:

 1. අගුළු දමා ඇති මගෙ හිත
  ලිහිල් කර නුඹට දුන් විට
  ඇවිත් ලැගුම් ගෙන
  යන්න එපා මටත් රහසේම
  හදේ දොරගුළු නුඹට
  විවර හින්දම...

  ReplyDelete
 2. @ දිනේශ් :

  සිත් අගුළු හැරලා
  ඉඩදුන් මුත් ලැගුම් ගන්නට
  ඇයට මා විවරකළ පෙම
  සිරගෙයක් යැයි
  කියයි නම් ඇය
  කුමක් කරනුව
  යන්න ඉඩදී
  බලා ඉනුමිස . . .

  නේද . . ?
  ස්තූතියි ඔබගේ අපූරු ගැලපුමට . . .:)

  ReplyDelete
 3. අපූරුයි යාළු

  ReplyDelete
 4. ලස්සන අදහසක් !!!!

  ReplyDelete
 5. @ මධුරංග : බොහොමත්ම ස්තූතියි යාළු . . .:)

  ReplyDelete

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .