ෆලෝ කරන්න

Monday, July 18, 2011

තුවාලය . . .


෴෴


නුඹේ අතින් 
හීරිච්ච හිත
අද බලත්දි
. . . පැසවලා හොඳටෝම . . .


෴෴෴෴෴෴

2 comments:

 1. වේදනාව
  මා මරා දමන බව
  ටිකෙන් ටික..
  හැදිනුවෙමි
  නුබේ දෑතින් ගෙතුණු
  ඒ එක පබැදුමෙන්..

  ReplyDelete
 2. @ අසනි :

  දුක තුනීවනුවස්
  පැබැඳුවෙමි පද
  එකින් එක
  සෙමින් ගෙන . . .

  නොසිතුවෙමි එය
  රිදවාවි යැයි
  තව තවත් සිත
  පාරවා නුඹ . . .

  බොහොමත්ම ස්තූතියි අපූරු කොමෙන්ටුවට . . .

  ReplyDelete

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .